Záručná doba Asolo

Rozsah poskytovanej záruky na obuv ASOLO

 1. Záruka sa vzťahuje na preukázateľné výrobné, materiálové či technologické vady. Pri nákupe si vždy skúšajte obidve topánky a dôkladne obuv skontrolujte či uvedené vady už nevykazuje (okrem skrytých vád).

 2. Záruka sa nevzťahuje na opotrebovanie obuvi, prípadne zmeny vzhľadu obuvi, spôsobené ich obvyklým používaním.

 3. Upozorňujeme, že pokiaľ dôjde k poškodeniu obuvi v dôsledku zanedbania riadnej údržby alebo nedodržaním zásad účelovosti obuvi podľa uvedeného návodu, nebude braný ohľad na prípadné reklamácie.

 4. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené nesprávnym výberom obuvi, rozdielnosťou nôh a na používanie obuvi k činnostiam iným, ako sú určené. Informujte sa u predajcu, či je vybraný model vhodný pre Vami zamýšľané terény. Nejedná sa o pracovnú obuv ani gumáky.

 5. Je nutné, aby vadný tovar bol reklamovaný najlepšie ihneď po zistení vady a to v predajni, kde bol zakúpený spoločne so záručným listom a s dokladom o kúpe obuvi.

 6. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa predaja obuvi.

 7. Uplynutím záručnej doby zaniká právo reklamovať vady tovaru alebo iný rozpor s kúpnou zmluvou.

 8. K reklamácii predkladajte obuv riadne vyčistenú, spolu s úplne vyplneným záručným listom.

 9. Prípadné reklamácie na tovar zakúpený u našej firmy uplatňuje kupujúci poštou na adrese:

  SPORT prima SK spol. s r. o.
  Baltská 13
  821 07  Bratislava


copyright © 2011 - Asolo.cz

Cookies – áno, aj my používame cookies. Prečo? Aby sme mohli sledovať návštevnosť a vytvárať obsah a facebookové reklamy, ktoré vás budú zaujímať.
Prečítajte si naše zásady ochrany osobných údajov.     OK, beriem na vedomie.
Prihláste sa
Zabudnuté heslo ?

Zavrieť