Reklamácie

Úvodné ustanovenia

Reklamačný poriadok obsahuje informácie pre zákazníka pri uplatňovaní reklamácie na tovar, zakúpený v internetovom obchode ASOLO - SPORT PRIMA. Záručné podmienky sú uvedené v obchodných podmienkach.

Prevzatie tovaru

Príjem a prevzatie tovaru objednaného cez náš e-shop spočíva v kontrole neporušenosti obalov, údajov uvedených na sprievodných dokladoch a ich porovnaním so skutočne dodaným tovarom a množstvom.

Ak zistí kupujúci nezrovnalosti v množstve tovaru alebo obalových jednotiek, či poškodenia zásielky, je povinný o tomto s doručovateľom spísať zápis na sprievodnom doklade alebo ako jeho prílohu, v ktorom obidve strany uvedú svoje stanoviská. Zápis musí obsahovať opis stavu, dátum spísania a údaje a podpisy zúčastnených osôb. Kupujúci je povinný spísať a odoslať reklamáciu predávajúcemu, a to ihneď, maximálne však do 3 dní od spísania zápisu.

Uplatňovanie a vybavovanie reklamácie

Reklamáciu nekompletnosti alebo poškodenia tovaru v originálnom balení je nutné uplatniť do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Výrobné a funkčné vady reklamuje kupujúci u predávajúceho bez zbytočného odkladu, to znamená ihneď po zistení vady. Nárok na uplatnenie zodpovednosti za reklamovaný tovar je 24 mesiacov od dátumu predaja.

Reklamovaný tovar je nutné skompletovať (pokiaľ nekompletnosť nebola predmetom reklamácie), riadne vyčistiť a vadu viditeľne označiť. Tovar musí byť zabalený a zabezpečený proti strate a poškodeniu počas prepravy. Predávajúci je povinný posúdiť uplatnenú reklamáciu z hľadiska možnosti opravy, kompletizácie alebo poskytnutia zľavy ihneď, v zložitejších prípadoch do troch pracovných dní od prevzatia reklamácie. Reklamácia bude vybavená najneskôr do 30. dní. Reklamácie na tovar zakúpený u našej firmy zasielajte na adresu:

SPORT prima SK, spol. s r. o.
Baltská 13
821 07 Bratislava

Nárok na uplatnenie záruky zaniká

  1. Poškodením tovaru pri preprave (tieto škody je nutné riešiť s dopravcom pri preberaní).
  2. Porušením ochranných pečatí a nálepiek, pokiaľ na výrobku sú.
  3. Neodbornou inštaláciou, zachádzaním, obsluhou alebo použitím, ktoré je v rozpore s užívateľskou príručkou.
  4. Používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácií.
  5. Tovar bol poškodený živlami.
  6. Tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácií.

Záverečné ustanovenia

Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.


copyright © 2011 - Asolo.cz

Cookies – áno, aj my používame cookies. Prečo? Aby sme mohli sledovať návštevnosť a vytvárať obsah a facebookové reklamy, ktoré vás budú zaujímať.
Prečítajte si naše zásady ochrany osobných údajov.     OK, beriem na vedomie.
Prihláste sa
Zabudnuté heslo ?

Zavrieť