Obchodné podmienky

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Všetky objednávky podané prostredníctvom internetovej predajne ASOLO - SPORT PRIMA sú považované za záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí.
 2. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva skutočne vzniká v momente prevzatia a zaplatenia objednaného tovaru kupujúcim.
 3. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.
 4. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávke.
 5. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím.
 6. Vyplnením registračného formulára, alebo záväznej objednávky v rámci internetového obchodu ASOLO - SPORT PRIMA, kupujúci dáva predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch (viď nižšie - ochrana osobných údajov zákazníka).
 7. Kupujúci je oprávnený prevzatý tovar vrátiť predávajúcemu bez udania dôvodu do 14-tich dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar musí byť v pôvodnom stave (nenosené), kompletné, nepoškodené a v originálnom obale. Kupujúcemu bude vrátená celá suma za vrátený tovar. Kupujúci je povinný zaistiť na svoje náklady prepravu takéhoto tovaru späť k predávajúcemu.

Platobné podmienky, expedičné lehoty a prepravné.

 1. Ak nie je v popise objednaného výrobku uvedené inak, je všetok tovar expedovaný do 10-tich pracovných dní po obdržaní objednávky.
 2. Tovar je odosielaný kupujúcemu kurierom alebo poštou na dobierku. Ak požaduje kupujúci iný druh prepravy alebo platby  (napr. platba prevodom vopred, doručenie na vybraný DPD Parcel shop a pod.), je nutné dohodnúť sa vopred mailom alebo telefonicky na tel. čísle +421 944 111 011. Poštovné a balné je 5,-Eur s DPH za 1 balík/kartón.
 3. ASOLO - SPORT PRIMA si vyhradzuje právo na predĺženie expedičnej lehoty v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné udalosti. O prípadnej dlhšej expedičnej lehote bude zákazník bezodkladne informovaný e-mailom alebo telefonicky.
 4. Pri odbere tovaru nad 50,-Eur je poštovné a balné zdarma.

Zľavy

Na všetok tovar objednaný cez internetový obchod ASOLO - SPORT PRIMA je poskytovaná zľava vo výške 5 % s celkovej ceny objednávky, ak nie je uvedené inak.

Reklamácie

 1. Prípadné reklamácie uplatňuje kupujúci poštou na adrese:
  SPORT prima SK spol. s r. o.
  Baltská 13
  821 07 Bratislava
  Súčasne s reklamovaným tovarom a popisom vady je nutné priložiť aspoň kópiu dokladu o nákupe (potvrdený a vypísaný záručný list, blok, faktúru).
 2. Všetky reklamácie budú vybavené v súlade s právnym poriadkom platným v SR.
 3. Poskytnutá záruka sa vzťahuje len na výrobné vady. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za vady vyplývajúce z bežného opotrebovania výrobku, za vady vzniknuté neodborným používaním výrobku a chybnou manipuláciou s nimi, ani za škody zpôsobené vonkajšími udalosťami (tzv. vyššia moc). Na tieto vady sa poskytnutá záruka nevzťahuje.

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.
 2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúcí bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky platnú cenu objednaného tovaru (vrátane prepravného či poštovného, ktoré nie je súčasťou ceny objednaného tovaru a platí sa zvlášť) uvedenú v katalógu internetovej predajne ASOLO - SPORT PRIMA, ak nebolo preukázateľne dohodnuté inak. Odoslanou objednávkou (návrhom kúpnej zmluvy) je kupujúci neodvolateľne viazaný.
 3. Účastníci sa výslovne v zmysle ust. § 262 odstavec 1. obchodného zákonníka dohodli, že ak nie je podmienkami tejto zmluvy výslovne ustanovené inak, riadia sa ich práva a povinnosti obchodným zákonníkom.

Ochrana osobných údajov zákazníka

Poskytnutím osobných údajov (ako napr. meno, adresa, telefón, e-mail, bankové spojenie príp. IČO, DIČ a pod.), ktoré sú súčasťou objednávky alebo registrácie nového zákazníka dávate dobrovoľne súhlas spoločnosti SPORT prima SK spol. s r.o. na ich spracovanie a uchovávanie vo firemnej databáze na prípadné reklamačné účely v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., a to až do písomného odvolania svojho súhlasu. Odvolanie je možné kedykoľvek písomne mailom alebo poštou. SPORT prima SK spol. s r.o. považuje osobné údaje za diskrétne, sú chránené proti zneužitiu a na tento účel sme prijali všetky dostupné a primerané technické, organizačné a personálne opatrenia. Spracovanie prebieha manuálne alebo automatizovane a to aj prostredníctvom zmluvne viazaného sprostredkovateľa. Tieto údaje zásadne neposkytujeme tretím osobám mimo tých, ktoré sa priamo podieľajú na vybavení objednávky zákazníka (banka, pošta, špeditér a pod.), aj to len v potrebnom rozsahu.


copyright © 2011 - Asolo.cz

Prihláste sa
Zabudnuté heslo ?

Zavrieť